İkie Mühendislik

Sizin Memnuniyetiniz Bizim Başarımızdır

İkie Mühendislik - Sizin Memnuniyetiniz Bizim Başarımızdır

Kalorimetre ve Pay Ölçer

Merkezi ısıtma sistemi uygulanan binalarda kazan dairesinden konutlara dağılan sıcak suyun ortama verdiği ısı etkisi kuzey ve güney cephelerde değişmektedir. Aylık eşit miktarda ısınma gideri ödeyen kuzey ve güney cephe kullanıcıları, aynı parayı ödemelerine rağmen sistemden eşit derecede yararlanamamaktadır.

Güney cephede oturan kişi çok ısınırken kuzey cephedeki kişi yeterince ısınamamaktadır. Bu yüzden kaloriferler yüksek derecede çalıştırılmakta bu sefer kuzey cephe kullanıcısı yeterince ısınırken güney cephe kullanıcısı kapı pencere açmakta ve bu dengesizlik gereksiz ve fazladan enerji tüketimine yol açmaktadır. Isı pay ölçer ve kalorimetre (Isı sayacı) sistemleri ile artık bu dengesizliğin önüne geçmek, enerji tasarrufu sağlamak ve herkesin kullandığı kadar ödemesi imkanı sağlanmıştır.

Isı Pay Ölçer

Isı pay ölçer merkezi sistem konutlarda her radyatöre termostatik vana ile birlikte monte edilerek, radyatörün tüketim değerini kaydeden ve dairelerin tüketim değerlerine göre ödeme paylaşımı yapılmasını sağlayan cihazlardır.

Pay Ölçer Özellikleri :

Pay ölçerler radyatörünüzün harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen AXEM okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır.

- Entegre manipülasyon sensörü sayesinde cihaza (kendisine, pay ölçere) yapılan müdahaleleri okuyucuya bildirir.

- Her pay ölçer takıldığı radyatörün ısıl gücüne göre programlanır.

Kalorimetre (Isı sayacı)

Kalorimetreler: her dairenin ısıtma sistemi girişine monte edilen ısı sayaçları (kalorimetre) ile binanın toplam enerji tüketimi ve dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri gözlemlenmektedir. Daire bazında tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanarak her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece katlarda adil ısınma imkânı sağlanacak ve boşa giden enerji kullanımının önüne geçilecektir. Kalorimetrelerle birlikte sıcak su sayaçları da kullanılarak dairelerin sıcak su tüketimlerinin belirlenmesi ve faturalandırılması da yapılmaktadır.

Kalorimetre Özellikleri:

Kalorimetre (Isı sayacı) her dairenin harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve telsiz modülü sayesinde tüketim bilgilerini apartman önüne gelen AXEM okuyucu elemanlarının el bilgisayarına aktarır.

İstenildiğinde kablolu kalorimetre (M-BUS) takılarak verilerin bir bilgisayarda toplanması ve verilen programla apartman yöneticisi veya görevlisinin okuma ve paylaştırma yapması sağlanabilir.

Entegre manipülasyon sensörü sayesinde cihaza (kendisine, kalorimetreye) yapılan müdahaleleri okuyucuya bildirir

Her kalorimetre takıldığı dairenin ısıl gücüne göre programlanır.

Termostatik Vana Neden Kullanılmalıdır?

Isınızı kendi konforunuza göre ayarlayabilmeniz ve ihtiyaç fazlası kullanımı engelleyebilmeniz için termostatik vana kullanılmalıdır. İhtiyaç fazlası her bir derece ısı giderlerinde % 7 artış sağlamaktadır.

Nasıl Tasarruf Sağlanır?

Termostatik vanalar oda sıcaklığı ayarlanan dereceye ulaştığında gelen sıcak su akışını keserek radyatörün ihtiyacından fazla tüketim yapmasını engeller. Bu sayede sistemdeki sıcak su sadece ihtiyacı olan radyatöre yönleneceğinden ısı dağılımındaki eşitlik sağlanır. Tüm kat malikleri ihtiyaçtan fazla enerjiyi kullanmayacağından toplam sarf edilen enerji azalarak %30 a varan bir tasarruf sağlanmış olur.

Konuta ısı pay ölçer sistemi kurulduktan sonra toplam ısı gideri % 31,25 azalmıştır.

Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Isı pay ölçer veya kalorimetrelerden okuyucu elemanların el bilgisayarı ile topladığı ısı tüketim bilgileri, kazan yakıt gideri esas alınarak, Global İşletim Sistemi’nde toplanır ve her dairenin ısı gideri hesaplanarak faturalandırılır. Bu hizmet şu an dünyada 24 ülke ve 7,5 milyon konuta uygulanmaktadır. Faturalar ister dijital ortamda ister çıktı olarak kat maliklerine gönderilir.